Giỏ hàng

Két Sắt Việt Tiệp Mẫu Mới Ra Mắt Tháng 5 / 2020

11
Ngày
11
Giờ
11
Phút
11
Giây

Két Sắt Điện Tử Việt Tiệp

Két sắt Việt Tiệp siêu cường KVTSC168 Vân Tay
-35%
11,000,000₫ 17,000,000₫
 • Trọng lượng: 140 ± 10Kg
 • Cao 610 x Rộng 450 x Sâu 470 (mm)

Két Sắt Việt Tiệp KVT175 Khoá Cơ
-38%
4,200,000₫ 6,800,000₫
 • Trọng lượng: 120kg
 • Cao69*Rộng48*Sâu50cm

Két Sắt Việt Tiệp KV150DT Điện Tử
-30%
5,250,000₫ 7,500,000₫
 • Trọng lượng: 130±10kg
 • Cao73.5*Rộng50*Sâu55cm

Két Sắt Việt Tiệp KVT45 Điện Tử
-39%
3,650,000₫ 6,000,000₫
 • Trọng lượng: 90kg
 • Cao61*Rộng45*Sâu48cm

Két Sắt Việt Tiệp K27D Khoá cơ
-18%
1,550,000₫ 1,900,000₫
 • Trọng lượng : 45 kg
 • Cao47,5*Rộng38*Sâu32cm

Két Sắt Việt Tiệp KVT69 Điện Tử
-42%
4,650,000₫ 8,000,000₫
 • Trọng lượng: 120kg
 • Cao69*Rộng48*Sâu52cm

Két Sắt Việt Tiệp KCC40 Điện Tử
-32%
3,400,000₫ 5,000,000₫
 • Trọng lượng: 65kg
 • Cao56*Rộng42.5*Sâu38.5cm

Két Sắt Việt Tiệp KV334 Khoá Cơ
-43%
1,550,000₫ 2,700,000₫
 • Trọng lượng: 41kg
 • Cao50*Rộng38*sâu40cm

Két Sắt Việt Tiệp K45 BLN Điện Tử
-38%
2,850,000₫ 4,600,000₫
 • Trọng lượng: 100kg
 • Cao78*Rộng50*Sâu39.5cm

Két Sắt Tiệt Tiệp KVT36 Điện Tử
-42%
2,099,000₫ 3,600,000₫
 • Trọng lượng: 30kg
 • Cao36*Rộng42*Sâu36cm

Két Sắt Việt Tiệp K40BL Khoá Cơ
-32%
1,799,000₫ 2,650,000₫
 • Trọng lượng: 55kg
 • Cao 50*Rộng38*Sâu40cm 

Két Sắt mini Việt Tiệp KVT39 Khoá Cơ
-22%
1,400,000₫ 1,800,000₫
 • Trọng lượng :  35 ± 5 Kg
 • Cao47*Rộng35*Sâu38cm 

Két Sắt Việt Tiệp KVT29N BLN Khoá Cơ
-40%
1,550,000₫ 2,580,000₫
 • Trọng lượng: 40±5 kg
 • Cao36*Rộng42*Sâu38cm

Két Sắt Việt Tiệp KVT93KC Khóa Cơ
-29%
2,490,000₫ 3,500,000₫
 • Trọng lượng: 90±5kg
 • Cao74*Rộng46.5*Sâu35cm

Két Sắt Việt Tiệp KVT46 Điện Tử
-28%
2,300,000₫ 3,200,000₫
 • Trọng lượng: 40±5kg
 • Cao36*Rộng42*Sâu37cm

Két Sắt Việt Tiệp Mini - Khách Sạn

Két Sắt Khách Sạn Việt Tiệp KKS01
-34%
1,900,000₫ 2,900,000₫
 • Trọng lượng: 8kg 
 • Cao25*Rộng35*Sâu31cm

Két Sắt Khách Sạn Doosan KS08 điện Tử
-36%
1,590,000₫ 2,500,000₫
 • Trọng lượng: 8kg
 • Cao25*Rộng 35*Sâu 31cm

Két Sắt Khách Sạn Việt Tiệp KSN42 Điện Tử
-37%
2,200,000₫ 3,500,000₫
 • Trọng lượng: 8kg
 • Cao20*Rộng35*Sâu36cm

Két Sắt Khách Sạn Việt Tiệp KKS03
-46%
1,990,000₫ 3,700,000₫
 • Trọng lượng: 12kg
 • Cao20*Rộng42*Sâu37cm

Két Sắt Khách Sạn Việt Tiệp KS42DT Khóa Điện Tử
-44%
2,200,000₫ 3,900,000₫
 • Trọng lượng: 8kg
 • Cao20*Rộng35*Sâu36cm

Két Sắt Việt Tiệp Khóa Vân Tay KVT50VT
-49%
4,100,000₫ 8,000,000₫
 • Trọng lượng: 55+-5kg
 • Cao50*Rộng38*Sâu40cm 

Két sắt siêu cường Việt Tiệp KVTSC166 Khóa điện tử mới
-19%
5,500,000₫ 6,800,000₫
 • Trọng lượng: 75 ± 10Kg.
 • Cao 510xRộng 410xSâu 365

Két sắt siêu cường Việt Tiệp KVTSC166 Khóa Cơ Đổi Mã
-24%
4,550,000₫ 6,000,000₫
 • Trọng lượng: 70 ± 10Kg.
 • Cao 510xRộng 410xSâu 365

Két sắt siêu cường Việt Tiệp KVTSC166 Vân tay trắng
-29%
6,000,000₫ 8,500,000₫
 • Trọng lượng: 70 ± 10Kg.
 • Cao 510xRộng 410xSâu 365

Két sắt siêu cường Việt Tiệp KVTSC166 khóa vân tay
-29%
6,000,000₫ 8,500,000₫
 • Trọng lượng: 70 ± 10Kg.
 • Cao 510xRộng 410xSâu 365

Két sắt mini Việt Tiệp KVT21VT Khóa vân tay
-46%
3,490,000₫ 6,500,000₫
 • Trọng lượng: 43kg
 • Cao36*Rộng42*Sâu38.5cm

Két Sắt Khách Sạn KS332 Điện Tử
-46%
1,950,000₫ 3,600,000₫
 • Trọng lượng: 13kg
 • Cao30*Rộng40*Sâu36cm

Két Sắt Việt Tiệp Khách sạn MTX KS22DT
-26%
1,990,000₫ 2,700,000₫
 • Trọng lượng: 9kg
 • Cao20*Rộng35*Sâu36cm

Két Sắt Tiệt Tiệp KVT36 Điện Tử
-42%
2,099,000₫ 3,600,000₫
 • Trọng lượng: 30kg
 • Cao36*Rộng42*Sâu36cm

Két Sắt Việt Tiệp K255-NC
-41%
1,700,000₫ 2,900,000₫
 • Trọng lượng: 40kg
 • Cao36*Rộng42*Sâu38.5cm

Két sắt Việt Tiệp khóa Vân Tay cao cấp

Két sắt siêu cường Việt Tiệp KVTSC166 Vân tay trắng
-29%
6,000,000₫ 8,500,000₫
 • Trọng lượng: 70 ± 10Kg.
 • Cao 510xRộng 410xSâu 365

Két sắt siêu cường Việt Tiệp KVTSC166 khóa vân tay
-29%
6,000,000₫ 8,500,000₫
 • Trọng lượng: 70 ± 10Kg.
 • Cao 510xRộng 410xSâu 365

Két sắt mini Việt Tiệp KVT21VT Khóa vân tay
-46%
3,490,000₫ 6,500,000₫
 • Trọng lượng: 43kg
 • Cao36*Rộng42*Sâu38.5cm

Két Sắt Việt Tiệp Khóa Vân Tay KVT50VT
-49%
4,100,000₫ 8,000,000₫
 • Trọng lượng: 55+-5kg
 • Cao50*Rộng38*Sâu40cm 

15,000,000₫
 • Trọng lượng: 180 ± 10Kg
 • Cao 690 x Rộng 480 x Sâu 540 (mm)

Két Sắt chống cháy Việt Tiệp KVT40VT Khóa Vân Tay
-37%
3,800,000₫ 6,000,000₫
 • Trọng lượng: 40kg
 • Cao50*Rộng38*Sâu40cm 

12,000,000₫
 • Trọng lượng: 160 ± 10Kg
 • Cao 610 x Rộng 450 x Sâu 470 (mm)

Két sắt Việt Tiệp KVT82VT Khóa vân tay
-35%
9,800,000₫ 15,000,000₫
 • Trọng lượng: 160kg
 • Cao80*Rộng55.5*Sâu55cm

Két Sắt chống cháy Việt Tiệp KVT68VT khoá Vân Tay
-25%
4,860,000₫ 6,500,000₫
 • Trọng lượng: 60kg
 • Cao54*Rộng40*Sâu38.5cm

Két Sắt Việt Tiệp Vân Tay KV45VT Vân Tay
-45%
6,490,000₫ 11,900,000₫
 • Trọng lượng: 90kg
 • Cao61*Rộng45*Sâu43cm

Két sắt khóa cơ Việt Tiệp

Két Sắt mini Việt Tiệp KVT39 Khoá Cơ
-22%
1,400,000₫ 1,800,000₫
 • Trọng lượng :  35 ± 5 Kg
 • Cao47*Rộng35*Sâu38cm 

Két sắt siêu cường Việt Tiệp KVTSC188 Khóa cơ
-27%
10,900,000₫ 15,000,000₫
 • Trọng lượng: 170 ± 10Kg
 • Cao 690 x Rộng 480 x Sâu 540 (mm)

Két Sắt Việt Tiệp Đúc Đặc K41BL Khóa Cơ Màu Đen
-39%
1,999,000₫ 3,300,000₫
 • Trọng lượng:  50±5 kg
 • Cao50*Rộng40*Sâu40cm

Két Sắt Việt Tiệp Đúc Đặc K56 Khóa Cơ Đổi Mã
-34%
4,700,000₫ 7,100,000₫
 • Trọng lượng: 130kg
 • Cao74*Rộng48*Sâu55cm

Két sắt Việt Tiệp đúc đặc KVT65KC
-47%
1,550,000₫ 2,900,000₫
 • Trọng lượng:65 kg
 • Cao61.5*Rộng41*Sâu30cm 

Két Sắt Việt Tiệp K165 Khóa Cơ Đúc Đặc
-30%
4,350,000₫ 6,200,000₫
 • Trọng lượng: 140 kg
 • Cao91*Rộng55*Sâu39.5cm

Két Sắt Việt Tiệp K255-NC
-41%
1,700,000₫ 2,900,000₫
 • Trọng lượng: 40kg
 • Cao36*Rộng42*Sâu38.5cm

Két Sắt Việt Tiệp K25N Khóa Cơ thường
-27%
999,000₫ 1,370,000₫
 • Trọng lượng 35kg± 5 Kg
 • Cao35*Rộng46*Sâu32cm

Két Sắt Việt Tiệp K27D Khoá cơ
-18%
1,550,000₫ 1,900,000₫
 • Trọng lượng : 45 kg
 • Cao47,5*Rộng38*Sâu32cm

Két Sắt Việt Tiệp K32N Bản Lề Trong Khóa Cơ
-36%
1,350,000₫ 2,100,000₫
 • Trọng lượng: 40kg
 • Cao34.5*Rộng46*Sâu37cm

Két sắt to đại Ngân hàng - Công ty - Hiêu vàng

Két sắt ngân hàng BMEC K110 Khóa cơ đổi mã
-8%
8,500,000₫ 9,200,000₫
 • Trọng lượng: 220kg
 • Cao 995 x Rộng 585 x Sâu 550(mm)

Két sắt ngân hàng BMEC K130 Khóa cơ đổi mã
-12%
9,200,000₫ 10,400,000₫
 • Trọng lượng: 240kg
 • Cao 1145 x Rộng 585 x Sâu 550 (mm).

Két sắt ngân hàng BMEC K190 Khóa cơ đổi mã
-5%
11,400,000₫ 12,000,000₫
 • Trọng lượng: 290 ± 10Kg.
 • Cao Cao 1275 x Rộng 585 x Sâu 550(mm).

Két sắt ngân hàng BMEC K250 Khóa cơ đổi mã
-28%
10,800,000₫ 15,000,000₫
 • Trọng lượng: 450kg
 • Cao 1275 x Rộng 750 x Sâu 575 (mm).

Két sắt ngân hàng BMEC K560 Khóa cơ đổi mã
-49%
15,800,000₫ 31,000,000₫
 • Trọng lượng: 650kg
 • Cao 1600 x Rộng 1000 x Sâu 600 (mm).

Bật Mí 3 Bí Quyết Mua Két Sắt VIỆT TIỆP Chính Hãng Giá rẻ ĐANG ĐƯỢC KHUYẾN MÃI

Bật Mí 3 Bí Quyết Mua Két Sắt VIỆT TIỆP Chính Hãng Giá rẻ ĐANG ĐƯỢC KHUYẾN MÃI

Cách mua két sắt Việt tiệp chính hãng

Mới đây, Két sắt Việt Tiệp đã đưa ra khảo sát và liệt kê ra những câu hỏi về những vấn đề mà các khách hàng quan tâm, thắc mắc nhiều nhất. Tất nhiên là có đính kèm thêm đáp án để chính bạn cũng sẽ rút ra được kha khá kinh nghiệm khi đặt mua két sắt Việt Tiệp chính hãng giá rẻ tại Hà Nội hay TPHCM

Địa Chỉ Website Chính Thức Mua Két Sắt Việt tiệp Chính Hãng Là Gì

Để hạn chế tình trạng nâng giá hoặc két giả danh đại lý của Két Sắt Việt Tiệp, Công ty đã có nhiều chính sách quản lý, kiểm soát hoạt động phân phối và quản lý nguồn hàng của các đại lý chính thức. Ngoài ra, đại diện Két sắt Việt Tiệp cũng khuyến nghị khách hàng nên đến giao dịch trực tiếp tại các đại lý chính thức của hãng hoặc mua các sản phẩm két sắt qua website CHÍNH THỨC và duy nhất của Két Sắt Việt Tiệp https://ketviettiep.com.vn/ tránh các hệ lụy không mong muốn về sau. Đây là trang thông tin chính thống của Két sắt Việt Tiệp, phục vụ cho công tác giới thiệu sản phẩm, hỗ trợ các đại lý và khách hàng trong quá trình chào bán giới thiệu các sản phẩm của công ty.

Website két sắt Việt tiệp chính hãng duy nhất tại Việt Nam

Tôi Có Thể Mua Két Sắt Việt Tiệp Chính Hãng giá rẻ cao cấp nhất ở đâu?

Công ty Két sắt Việt Tiệp là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và phân phối các loại két sắt, két bạc.

Với trên 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất két sắt, Công ty Két sắt Việt Tiệp cam kết cung cấp các sản phẩm tốt nhất, chất lượng nhất trên thị trường về két sắt Việt Tiệp chống cháy, két sắt chống đập, chống phá, két sắt xuất khẩu, an toàn và tiện ích để bảo vệ tài sản.

Hiện tại trên thị trường có rất nhiều hàng giả, hàng nhái Két sắt Việt Tiệp. Quý khách hàng lưu ý chỉ đặt hàng tại các đại lý chính hãng được uỷ quyền hoăc qua website chính thức duy nhất: Ketviettiep.com.vn Tổng đài: 1900.98.99.32

Mua két sắt Việt Tiệp chính hãng giá rẻ ở đâu?

Két sắt Việt Tiệp cao cấp chính hãng VTV1

Dấu Hiệu Nhận Biết Két Sắt Việt Tiệp Chính Hãng

Trên thị trường có đến 40% két sắt làm giả nhãn hiệu của Việt Tiệp. Thực tế có thể cho thấy những loại két sắt làm giả này có khả năng cao không đáp ứng được về khả năng bảo mật cũng như an toàn cho tài sản của bạn. Chính vì vậy khi mua két sắt Việt Tiệp cần chú ý đến địa chỉ, tính chính hãng  cũng như độ uy tín của cơ sở cung cấp.

Dấu Hiệu Nhận Biết Két Sắt Việt Tiệp Chính Hãng

Xem Thêm: Địa chỉ mua két sắt Việt Tiệp tại Hà Nội

Dưới đây là 4 dấu hiệu để bạn dễ dàng nhận biết về tính thật giả của két sắt Việt Tiệp mà bất cứ người tiêu dùng nào cũng cần biết.

 •  Nhận biết Két Việt Tiệp qua phần mềm Icheck

Trên mỗi sản phẩm két sắt Việt Tiệp cao cấp, chính hãng sẽ được dán 1 tem chống hàng giả được Hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam cấp phát. Bạn có thể sử dụng phần mềm Icheck để truy xuất nguồn gốc cũng như toàn bộ thông tin có liên quan đến sản phẩm, nhà sản xuất cũng như thông tin liên hệ.

Sản phẩm két sắt Việt Tiệp chính hãng sẽ xuất hiện tích xách trên màn hình cùng những thông tin quan trọng sau:

Doanh nghiệp sản xuất: Công ty TNHH sản xuất Két sắt Việt Tiệp và An toàn kho quỹ. Mã số thuế: 0106923110

Website: www.ketviettiep.com.vn  - Hotline: 1900.98.99.32

  Tất cả những kết quả khác khi check, không khớp với các thông tin nêu trên đều cho thấy sản phẩm mà bạn lựa chọn không phải sản phẩm chính hãng của công ty TNHH sản xuất két sắt Việt Tiệp và An toàn kho quỹ.

  • Nhận biết két sắt Việt Tiệp thông qua phiếu bảo hành

  Khi nhìn vào phiếu bảo hành của sản phẩm, bạn cũng có thể dễ dàng nhận biết được về độ chính hãng của két sắt. Cụ thể:

  Logo của két sắt Việt Tiệp

  Các sản phẩm của két sắt Việt Tiệp đều có thời gian bảo hành 5 năm

  Trên phiếu có dấu đỏ công ty TNHH sản xuất Két sắt Việt Tiệp và An toàn kho quỹ.

  Có đầy đủ thông tin và số điện thoại 1900.98.99.32 khi cần gọi bảo hành

   Hãy nhớ kĩ logo của công ty Két Sắt Việt Tiệp để tránh mua phải hàng két sắt giả

   •  Nhận biết thông qua hệ thống tem phụ bảo hành được dán trên sản phẩm

   Ngoài tem chống hàng giả được check qua phần mềm như đã nêu ở trên, két sắt Việt Tiệp chính hãng còn được nhận biết thông qua tem phụ đi cùng sản phẩm.

   Đầu tiên là tem sắt được gắn trên mỗi sản phẩm có đầy đủ tên của nhà sản xuất

   Tem chéo có bộ nhận diện thương hiệu cùng số hotline của công ty

    Xem Thêm: Làm thế nào để mua được két sắt chính hãng

    •  Nhận biết két sắt chính hãng thông qua đặc điểm về cảm quan

    Cảm quan của bạn cũng là yếu tố đánh giá phần nào chất lượng của mẫu két sắt đang bán trên thị trường. Tất cả những mẫu két sắt Việt Tiệp chính hãng đều được gia công cơ khí nên từng đường nét hay nước sơn trên thân két đầu sắc nét và rõ ràng. Bề ngoài két sắt không bị rộp, phồng hay bóp méo…

    Bên cạnh đó, hãy kiểm tra thêm hệ thống ổ khóa, tay cầm, chốt hay bảng điện tử để chắc chắn về độ bền của két sắt.

    Tem chống hàng giả cũng là một yếu tố quan trọng để kiểm tra két sắt chính hãng

    Bảng giá một số sản phẩm két sắt Việt Tiệp chính hãng bán chạy nhất 2020

    Két sắt Việt Tiệp KVTE76 khóa điện tử 

    Két sắt mini chống cháy Việt Tiệp KVTE76 điện tử cao cấp

    So với những chiếc két sắt mini Việt Tiệp thì KVTE76 có kích thước và trọng lượng lớn hơn một chút do được thiết kế dáng đứng truyền thống 

    Két sắt mini chống cháy Việt Tiệp KVTE76 được bao bọc bởi 3 lớp chống cháy trong đó là 2 lớp thép dày nguyên tấm kết hợp với 1 lớp bột chống cháy nhập khẩu Nga cho két có khả năng chịu được nhiệt độ lớn khi không may xảy ra hỏa hoạn lên tới 1700 độ C 

    Thể tích sử dụng bên trong két rất thoải mái để cho người dùng có thể để vừa cả giấy A4 và túi hồ sơ do két được thiết kế bản lề ngoài. Khóa điện tử 8 chữ số hiện đại với thời lượng pin lên tới 1 năm người dùng hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng mà không lo về vấn đề lúc nào nên thay pin két.

    Két sắt Siêu Cường 

    CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KÉT SẮT VIỆT TIỆP VÀ AN TOÀN KHO QUỸ - MST: 0106923110
    (CÔNG TY CHUYÊN SẢN XUẤT PHÂN PHỐI CÁC LOẠI KÉT SẮT CHO CÁC CÔNG TY, NGÂN HÀNG, KHÁCH SẠN, GIA ĐÌNH... NHẬN ĐẶT KÉT SẮT LẮP ĐẶT CHO CÁC CÔNG TRÌNH CHUNG CƯ, BỆNH VIỆN.....(GIÁ RẺ TẬN GỐC)


    Facebook Top
    1900.98.99.32